Sökning: "beckholmen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet beckholmen.

 1. 1. Transformation of Beckholmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :James Anstey; [2018]
  Nyckelord :Topology; Beckholmen;

  Sammanfattning : Transformation of Beckholmen through topological sitemapping of hidden layers. ... LÄS MER

 2. 2. Forwards to the past : A restoration of Beckholmen's greenery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Victor Linden; [2018]
  Nyckelord :Beckholmen; Phytoremediation; Nature; Restoration;

  Sammanfattning : This thesis focuses on reimagining what Beckholmen could be in the future, once reactivated throught architecture in both a natural and social sense. It addresses the damaging shipyard activites that have taken place over time and the public disinterest in this neglected central spot of Stockholm.  .. LÄS MER

 3. 3. Estimated Input of Mercury to Kusawa Lake, Northern Canada, from Snow and Glacial Melt Water

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ingrid Beckholmen; [2016]
  Nyckelord :Mercury; HBV-model; Kusawa Lake; Canada; runoff; glaciers; Kvicksilver; HBV-model; Kusawa Lake; Kanada; avrinning; glaciärer;

  Sammanfattning : Unusually high levels of mercury (Hg) have been detected in several northern Canadian lakes, remote from human industrial activities. At Kusawa Lake, a subalpine glacier-fed mountain lake situated in the Yukon Territory (western Canada), measurements of Hg in caught fish are below, but worryingly close to, the Health Canada guideline for safe fish consumption of 0. LÄS MER

 4. 4. Beckholmens omvandling : en fallstudie av allmänhetens tillträde till en ö med kulturhistorisk industri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Winroth; [2015]
  Nyckelord :allmänhetens tillgänglighet; industri; kulturhistoria; omvandling; varv;

  Sammanfattning : Det är idag ovanligt att kulturhistoriska industrimiljöer används till det de ursprungligen byggdes för. Beckholmen i Stockholms inlopp är kulturarvskyddad ö med levande kulturhistorisk och kommersiell varvsverksamhet. Som landskapsarkitekt har man ofta rollen att företräda allmänhetens intressen. LÄS MER

 5. 5. Källor i Lagga, en uppländsk slättbygd : Geografisk och geologisk påverkan påkällvattens egenskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ingrid Beckholmen; [2014]
  Nyckelord :Lagga; källor; hydrokemi; källors läge i naturen; grundvatten;

  Sammanfattning : For centuries, springs have played a significant role in our society as water supplies, reasons for where to settle down, and in folklore. There are different reasons why and where a spring forms, e.g. in what kind of soil it has its outflow. LÄS MER