Sökning: "visuell kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden visuell kultur.

 1. 1. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 2. 2. Konst och kultur i dagens digitala samhälle : En studie om hur kulturella och kreativa näringar använder sig av digitala medier, digital marknadsföring och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Matilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kulturella och konstnärliga näringar; kommunikation; visuell kommunikation; digital marknadsföring; spridbarhet; klibbighet; crossmedia;

  Sammanfattning : Businesses today, regardless of the type of occupation they supply or offer, are all encountering competition on the market whether it is within the same type of field or not; especially smaller or new businesses, but as said; it applies to all. This has almost always been the case though, with some exceptions of course, but during the last couple of years, thanks to the rapidly growing technology and digitalization, the facing challenges regarding marketing and communication has increased; even for the large, existing businesses. LÄS MER

 3. 3. The Messages from Femvertising

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Molander; [2019]
  Nyckelord :Budskap; Feminism; Femvertising; Stereotyper; Reklam; Representation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka budskap som framkommer och ges av två femvertising kampanjer. Materialet består av kampanjerna ”I Will What I Want” av företaget Reebok och ”#BeMoreHuman” av företaget Under Armour. Uppsatsens syfte är värdera vilken kvinnosyn dessa femvertisingkampanjer förmedlar. LÄS MER

 4. 4. Valaffischen som visuellt kommunikationsmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karl Stigland; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka valaffischen som visuellt kommunikationsmedel. Genom en kvalitativ innehållsanalys har sex stycken valaffischer från riksdagsvalet 2018 undersökts. De tre största partierna SD, S, och M bidrar med två affischer vardera och budskap, utformning och retorik har sedan jämförts. LÄS MER

 5. 5. Antropomorfism i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mårten Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Antropomorfism; Bilderbok; Social utsatthet; Visuell analys; Grafisk design; Representation; Semiotik; Illustration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur antropomorfism används i bilderböcker för att gestalta berättelser om social utsatthet. Social utsatthet är ett viktigt ämne som alltid är aktuellt. Bilderböcker kan användas för att introducera detta ämne för barn redan i en tidig ålder. LÄS MER