Sökning: "biogas"

Visar resultat 16 - 20 av 638 uppsatser innehållade ordet biogas.

 1. 16. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 2. 17. Utredning av regional biogasproduktion inom lantbruket : Förutsättningar, potential och hinder för gårdsbaserade anläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mia Nilsson; Anna Swiecicka; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biogas is renewable and carbon neutral, which makes it an excellent environmentally friendly alternative to the use of fossil fuels. Biogas production in agriculture is based on the use of manure and residual waste, which results in less greenhouse gas emissions to the atmosphere. LÄS MER

 3. 18. Opportunities for small-scale anaerobic digesters for hotels and restaurants in Kathmandu, Nepal

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Avinash Dhital; [2018]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biogas; bio-waste; small-scale; cooking; fuel; hotels; restaurants; Nepal;

  Sammanfattning : About 83% of total energy consumed in Nepal comes directly from the solid fuels. The import of Liquified Petroleum Gas (LPG) is also growing at an exponential rate. LÄS MER

 4. 19. Biogasframställning på kryssningsfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Otto Ragnar Helgesson; Gustaf Elias Båberg; [2018]
  Nyckelord :Biogas; Ship; Cruise Ship; Biogas; Kryssningsfartyg; Fartyg;

  Sammanfattning : Bränsle är en av det största kostnaden för sjöfart och ny teknik tas fram för att spara bränsle. Men det finns potential att tillverka bränsle på kryssningsfartyg. LÄS MER

 5. 20. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER