Sökning: "Freelancers"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Freelancers.

 1. 1. Human Rights Watch partnered with Upworthy. You won’t believe what happened next… A case study analysis of NGO-new media partnerships

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Michael Wilkinson; [2019]
  Nyckelord :social media; Human Rights Watch; Upworthy; Facebook; Youtube; NGO; media; partnership; Communication for Development;

  Sammanfattning : As media organisations dedicate less money and resources to journalism covering issues relating to development and social change, NGO’s are becoming increasingly visible as news creators, funders and enablers. NGOs and media organisations are now frequently collaborating and even making partnerships to produce news content, which is having wide-ranging effects on the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Diogo; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Recruitment process; Social media; Personality; Freelancers; The media industry;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till frihet och framgång : En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Habil Kamrudin; Niklas Hensner; [2019]
  Nyckelord :Freelancers; Experts; Gig Economy; Sustainability; Self-employed; Frilansare; Specialister; Gig-ekonomi; Hållbarhet; Enmansföretagare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”   Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en fullständig metod för hela uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

 5. 5. Precarity and Asymmetries in Media Production: How Freelancers Experience their Working Conditions as Users of Coworking Spaces.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Laurie Heise; [2018]
  Nyckelord :Freelancing; Media Production Industry; Coworking Spaces; Asymmetrical Power Relations; Job Precarity;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates how freelancers experience job precarity and asymmetrical power relations which have been established within the media production industry as well as the relevance and value of coworking spaces providing a workspace with the possibilities of knowledge sharing, networking and community building, as a framework in order to challenge their precarious working conditions. Furthermore, the research aims at examining the participants’ experiences in a qualitative manner to explore those rather new concepts of freelancing and coworking spaces as previous research has failed to address the individual experiences of how freelancers deal with the nature of work in the media production industry. LÄS MER