Sökning: "managementkonsult"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet managementkonsult.

 1. 1. Lärandeorienterad utvärdering av managementkonsulter : En studie om utvärderingens bidrag till organisatoriskt lärande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Berntsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Management Consultant; Consulting; Evaluation; Organisational Learning; Knowledge Transfer; Absorptive Capacity; Managementkonsult; konsultanvändning; utvärdering; organisatoriskt lärande; kunskapsspridning; absorptionsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Managementkonsultbranschen har de senaste 40 åren växt kraftigt och managementkonsultens roll i organisationer tar allt större plats. Det har genererat mycket forskning kring inköp av managementkonsulter, men forskning kring utvärderingens plats i organisationers konsultanvändning är fortfarande bristande. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring : Hur managementkonsulter överför kunskap inom ett konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Mosa; Amanda Hansson; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Konsultföretag; Managementkonsult; Metod och Verktyg; Case; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring är en svårighet för projektbaserade organisationer på grund av arbetets karaktär som försvårar möjligheten till att behålla kunskap. En typ av projektbaserad organisation är konsultföretag och dessa betraktar kunskap som deras största tillgång. LÄS MER

 3. 3. Motivation och yrkesval : Vad driver studenter att vilja arbeta som managementkonsult?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Gelotte; Tommy Högström; [2015]
  Nyckelord :Motivation; Managementkonsult; Self-determination Theory; Generation Y; Yrkesval;

  Sammanfattning : Vad som motiverar olika grupper har länge diskuteras och har varit en viktig del i hur företag är strukturerade och hur de arbetar. Arbetsuppgifter och arbetsformer är föränderliga och på senare tid har rollen som konsult vuxit fram som en frekvent förekommande och även attraktiv arbetsform. LÄS MER

 4. 4. Konsultyrket - en flexibel anställningsform : Om arbetssituation och organisationstillhörighet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sanna Brickstad; Sara Brinkenberg; [2012]
  Nyckelord :Organizational commitment; Organizational affiliation; Managementconsultant; Organizational identification; Flexibility; Motivation; Company culture; Organisationstillhörighet; Engagemang; Managementkonsult; Organisationsidentitet; Flexibilitet; Motivation; Företagskultur;

  Sammanfattning : Konsultyrket är en modern anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i takt med dess förändring och företagens ökade behov avflexibilitet. Då en konsult är anställd på ett konsultföretag men har uppdrag ute hos olika kundföretag, kan denne antas tillhöra flera organisationer samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Den svenska managementkonsultbranschen ochvikten av att skapa förtroende i samspeletmellan konsult och klient : - En fallstudie av Reforce International AB

  M1-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Camilla Vestlinder; Karin Olofsdotter; [2011]
  Nyckelord :Management Consultant; The Swedish Management Consulting Industry; Positioning Strategies; Trust; reforce; Managementkonsult; den svenska managementkonsultmarknaden; positioneringsstrategier; förtroende Reforce;

  Sammanfattning : Begreppet managementkonsult har visat sig vara diffust och vad professionen innebär ärsvårt att definiera. Det faktum att managementkonsulter i princip säljer ett löfte om vadde ska leverera gör att förmågan att inge förtroende är en viktig egenskap hos en konsult. LÄS MER