Sökning: "Etnisk mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Etnisk mångfald.

 1. 1. Representationen av etnisk mångfald i läroböcker : En kvalitativ visuell textanalys av samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Larsson; Anna Orregård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades representationen av etnisk mångfald i samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3. I studien analyserades och jämfördes läroböckerna Boken om SO 1-3 (2013), Boken om NO 1-3 (2013), Puls SO-boken 1-3 (2011) och Puls NO-boken 1-3 (2011), vilka getts ut av förlagen Liber AB respektive Natur och Kultur. LÄS MER

 2. 2. Etnisk mångfald inom marknadsföringsstrategier : En studie om etnisk mångfald inom företags marknadsstrategier gentemot kunder och konsumenters gensvar på strategierna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabel Tesfazion; Malak Habib; [2021]
  Nyckelord :ethnic diversity; marketing strategies; minority; diversity; segmentation;

  Sammanfattning : Man's global mobility contributes to a culturally heterogeneous society. Society is characterized by ethnic diversity and in step with movements such as Black Lives Matter, expectations of the social performance of marketers have increased. LÄS MER

 3. 3. Hur representeras etniska minoriteter under skyddsutrustning? : En komparativ semiotisk innehållsanalys av Under Armours reklamfilmer ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Sörling; Hasib Zolic; [2021]
  Nyckelord :Semiotics; representation; postcolonialism; social movements; marketing communications; Under Armour; BLM; Semiotik; representation; postkolonialism; sociala rörelser; marknadskommunikation; Under Armour; BLM;

  Sammanfattning : Med bakgrund i Black Lives Matter-demonstrationerna problematiserar den här studien två reklamfilmer från sport- och klädföretaget Under Armours (UA:s) kampanj The only way is through med syfte att studera hur normer och värderingar främjas utifrån jämlikhet och mångfald i UA:s reklamfilmer. Detta studeras genom att undersöka hur vita personer, färgade personer (POC) och personer med olika etnisk bakgrund representeras i UA:s reklamfilmer och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa representationer. LÄS MER

 4. 4. “Sverige ser inte ut som att det finns fyra Gunnar” : En fallstudie av en koncerns arbete för att motverka etnisk diskriminering vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Hallnemo; Jessica Westerman; [2021]
  Nyckelord :Etnisk diskriminering; Antidiskrimineringsarbete; Strukturerad rekryteringsprocess; Kompetensbaserad rekrytering; Diskrimineringsteorier; Psykometriska- och Sociala ansatsen;

  Sammanfattning : I Sverige måste arbetsgivare enligt lag bedriva ett aktivt antidiskrimineringsarbete men samtidigt visar forskningen att individer missgynnas till följd av sin etniska bakgrund. Syftet med studien var att med ett exempel illustrera hur organisationer kan arbeta för att motverka etnisk diskriminering i rekrytering vid nyanställning. LÄS MER

 5. 5. Invandring och den bruna vågen: Hur den växande mångkulturella invandringen påverkat högerpopulismen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lucas Sunnervik; Vincent Eriksson Tiburcio; Alicia Söderholm; [2021]
  Nyckelord :IVF; högerpopulism; Sverigedemokraterna; invandring; mångfald; kommuner; asylsökande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi besvara frågan leder en ökad etnisk och kulturell mångfald till följd av invandring till ett ökat stöd för högerpopulistiska partier? Studien samlar in data på populationsförändringen samt förändringen i röster på Sverigedemokraterna inom Sveriges samtliga kommuner mellan åren 2014 och 2018. Variablerna analyseras deskriptivt samt i en regressionsanalys. LÄS MER