Sökning: "logotyper"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet logotyper.

 1. 1. Logotypers exklusivitet : En kvantitativ studie om hur logotypens färg och typsnitt påverkar konsumentens uppfattade exklusivitet av ett varumärke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Lindbäck; Anton Sjööblom Zellman; [2019]
  Nyckelord :Exklusivitet; Typsnittsformat; Färger; Logotyper; Varumärken.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Färg och typsnitts påverkan på logotypers exklusivitet. Författare: Anton Sjööblom Zellman & Louise Lindbäck. Kurs: C-uppsats, Examensarbete i Företagsekonomi. Huvudområde: Företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Vikten av visuell identitet hos varumärken : En studie om hur den visuella identiteten formar konsumentens varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viivi Grönlund; Sara Sasi; [2019]
  Nyckelord :Visual identity; Visual Communication; Logotypes; Color symbolism; Brand identity; Consumer behaviour; Visuell identitet; Visuell kommunikation; Logotyper; Färgers symbolik; Varumärkesidentitet; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Today we live in a society that focuses more and more on the visual aspects. Visual identity is the most visible part of a company's communication with the outside world, yet it is relatively unexplored in the academic literature. The purpose of this paper is to investigate how consumers perceive brands based on their visual identity. LÄS MER

 3. 3. Att hitta rytmen för ett unikt uttryck : En kvantitativ innehållsanalys av hälso- och sjukvårdens visuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Lundquist; Sanna Mogren; [2019]
  Nyckelord :Visual brand profile; Healthcare; Website; Graphic design; Visuell profil; Hälso- och sjukvård; Webbplats; Grafisk design;

  Sammanfattning : Det här projektet utfördes på uppdrag av hälsovårdsföretaget Din Rytm med syftet att ta fram en enhetlig visuell profil anpassad till företagets webbplats som samstämmer med och kommunicerar verksamheten. För att den visuella profilen skulle hålla sig till branschen och nå särprägel studerades det visuella uttrycket på webbplatser inom Din Rytms branschområde: hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. LÄS MER

 4. 4. Design av grafiskt material till ett indiespel: Processen att utveckla en logotypoch webbsida till spelet Heathen Quest.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Desirée Persson; [2019]
  Nyckelord :design process; graphic design; indie game; logotype; marketing materials; website; Designprocessen; grafisk design; indiespel; logotyp; grafiskt material; webbsida;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att ta fram en logotyp och en webbsida till spelet Heathen Quest. Både webbsidan och logotypen skulle tilltala spelets målgrupp och förmedla spelets känsla: ”Rollspel med klassiska dungeon crawling och moderna inslag”. LÄS MER

 5. 5. Formgivning inom musikbranschen - Hur en logotyp kan utformas för en ny artist

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Sixtensson; Andrea Ynnerman; [2018]
  Nyckelord :formgivning; grafisk design; musikbranschen; logotyp; artist; värdeord; varumärke; musik; visuellt; musiktjänster; varumärkesidentitet; design;

  Sammanfattning : Idag framställs en musikartist visuellt på sociala medier och musiktjänster där v arumärkesimage, såsom som logotyper, i många fall avgör om målgruppen blir intresserad av en specifik artist. Författarna har kommit i kontakt med artisten Chelsea Muco som är en ny svensk sångerska som är i behov av en visuell identitet i form av en logotyp innan hon ska släppa sin musik för första gången. LÄS MER