Sökning: "stereotyping"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet stereotyping.

 1. 1. Tidningars beskrivningar av personer med funktionsnedsättning. Stereotypisering och motverkande av stereotyper i fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Selma Isovic; Christina Falvin; [2023]
  Nyckelord :People with disabilities; stereotypes; stereotyping; newspaper; language use Personer med funktionsnedsättning; stereotyper; stereotypisering; tidningar; språkanvändning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how people with disabilities are described in Swedish newspapers and how these descriptions relate to the theory of stereotypes and stereotyping. Two research questions were answered: 1) How are people with disabilities described in Swedish newspapers? And 2) how do these descriptions contribute to upholding or challenging stereotypes about people with disabilities? The empirical material for this study was descriptions of people with disabilities in newspaper articles from four Swedish newspapers. LÄS MER

 2. 2. STEREOTYPICAL OR NON-STEREOTYPICAL? : WHICH HATE CRIMES ARE EASIER TO CATEGORIZE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Blem; Stephanie Kruuse av Verchou; [2023]
  Nyckelord :Expressions of hate motive; hate crimes; majority-on-minority cases; minority-on-minority cases; police reports; stereotyping; Hatbrott; majoritet-på-minoritet fall; minoritet-på-minoritet fall; stereotyper; uttryck av hatmotiv;

  Sammanfattning : Hate crime is an umbrella concept where the motive is to violate an individual or group based on their ethnicity, skin color, religious beliefs, sexual orientation, or gender identity or expression. This study examined police reports from the year 2018, marked as hate crimes. LÄS MER

 3. 3. Framing Yunnan Tourism: An Analysis of News Coverage in People's Daily : Examining the Shift in Contexts of Yunnan Tourism in People's Daily Over Time

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Maximilian Lybäck; [2023]
  Nyckelord :People s Daily; China; Tourism; Stereotyping; Yunnan; Qualitative and Quantitative content analysis; Comparative analysis; Discourse analysis;

  Sammanfattning : This study examines how People's Daily portrayed tourism and minorities in its news coverage. The study includes both quantitative and qualitative components. LÄS MER

 4. 4. Äldres uppfattning om att åldras : -En kvalitativ intervjustudie om ålderism och att åldras i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ella Mononen; Elin Söderström; [2023]
  Nyckelord :ageism; elderly; aging; stigma and stereotypes; ålderism; äldre; åldrande; stigma och stereotyper;

  Sammanfattning : Att åldras är ofrånkomligt, ändå finns det i samhället en negativ attityd om åldrande och en begränsad kunskap om vad ålderism är. Det finns därför en nödvändighet att studera ålderism och olika perspektiv på åldrande i socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. Under press : En studie om A-traktorförares gruppidentitet, omgivningen och medias påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petra Markrud; Abdallah Naif; [2023]
  Nyckelord :social identity; social categorization; group identity; tractor class A-drivers; media social media; social identitet; social kategorisering; gruppidentitet; A-traktorförare; media sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa A-traktorförares upplevelser av att ingå i en grupp som är stigmatiserad av samhället – hur de socialt konstruerar och reproducerar sin gruppidentitet i en kontext där de är ifrågasatta i media, liksom av sin omgivande sociala kontext. Social identitetskonstruktion, gruppnormer och sociala normer, och andra etablerade teorier och koncept användes för att tolka våra resultat. LÄS MER