Sökning: "newspaper"

Visar resultat 1 - 5 av 1585 uppsatser innehållade ordet newspaper.

 1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER

 2. 2. DE PROSAS Y DE TIROS. Narrativa sobre el narcotráfico. El uso del recurso metafórico en la prensa escrita. Diario La Capital, Rosario, Argentina. 2011-2022.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jimena Cornaglia Fernández; [2024-01-29]
  Nyckelord :Spanska; metaphors-written; press-police; narrative-drug; trafficking-Argentina;

  Sammanfattning : This paper analyzes the evolution of narrative forms and the use of war metaphors in written press related to drug trafficking in the newspaper La Capital of the city of Rosario (Argentina), between 2011 and 2022. In mid-2013 there was a rise in crimes related to the world of drug trafficking, which in our opinion, favored a change in the way of narrating and the use of the linguistic resource of metaphors related to the field of war. LÄS MER

 3. 3. Den spanska kyssen : En kvantitativ innehållsanalys om hur Luis Rubiales gestaltas i svenska jämfört med spanska medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Allis Frid; Erik Frödeberg; [2024]
  Nyckelord :Framing; Swedish media; Spanish media; Football; Gender;

  Sammanfattning : A victory isn’t always a victory. This study uncovers the differences in the framing of the former president of the Spanish football federation Luis Rubiales and the Spanish football player Jennifer Hermoso. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns inga läkarintyg som visar att han är heterosexuell” : En kvalitativ textanalys av svenska tidningarnas artiklar berörande Nils Quensel i samband med Kejneaffären under 1950-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Heljemo; [2024]
  Nyckelord :Nils Quensel; Kejneaffären; homosexualitet; heteronormativitet; svenska tidningar; media; mediepåverkan; svenska pressen;

  Sammanfattning : The purpose with this essay has been to analyze and discuss how Nils Quensel in conjunction with the Kejne-affair was portrayed in Swedish newspaper articles during the 1950’s, and also to show how the heteronorm is expressed in the articles' portrayals of Quensel. The essay has used a qualitative text analysis as a method. LÄS MER

 5. 5. "Hooja" en ny form av makthavare : En kvalitativ undersökning om de etiska överväganden som görs vid namn- och bildpublicering av offentliga personer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellen Gustafsson; Cornelia Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Kvällstidningar; nöjesjournalistik; sociala medier; mediekultur; medieetik;

  Sammanfattning : On the eighth of July 2023, the Swedish tabloid newspaper Aftonbladet published the identities of the anonymous music group Hooja. The publication provoked strong reactions from the fans of Hooja. Only a few of the Swedish newspapers chose to publish the disclosure or to make a remark on it. LÄS MER