Sökning: "Hållbara investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden Hållbara investeringar.

 1. 1. Klimatanpassning av svensk järnväg ur ett riskperspektiv - Var står vi och vart är vi på väg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Gersne; [2024]
  Nyckelord :Climate Change; Climate Change Adaptation; Critical infrastructure; Railways; weather events; extreme weather; Critical Entities; Sweden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The world faces significant climate changes with potential societal disruptions and risks to critical infrastructure like railways. This study explores the topic of climate change, extreme weather, and changing travel patterns for Swedish railways. LÄS MER

 2. 2. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 3. 3. Underlag för hållbar förvaltning av fonder: En kvalitativ fallstudie om fondförvaltares uppfattning av underlag för hållbara investeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Reimer; Viktor Johansson; [2023-08-18]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Rapportering; Fondförvaltning; ESG; Kvantifiering; Reglering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att ge en djupare förståelse för de problem och utmaningar som uppstår vid fondförvaltares användning av hållbarhetsrapportering. Detta inom ramen för de regleringar och ramverk som idag påverkar hållbara investeringar och bolags rapportering. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och strategier för hållbar rådgivning inom banksektorn: En analys av integrering av hållbar rådgivning i kundmötet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Sperre; Linn Gustafsson; [2023-08-18]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbar rådgivning; ESG; Bank; Utmaningar; Verktyg; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen och det växande behovet av hållbar utveckling har betonat vikten av att rikta kapital mot hållbara alternativ. Bankerna, som finansierar en stor del av ekonomin, har en stark påverkanskraft över sina kunders beteenden och kan använda detta för att främja hållbara alternativ genom hållbar rådgivning. LÄS MER

 5. 5. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER