Sökning: "hållbara investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden hållbara investeringar.

 1. 1. The impact of the EU Taxonomy : A Qualitative Study Exploring the Impact of the EU Taxonomy on Actively Managed Sustainable Funds in the Swedish Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Ingre; Carl Victor Passburg; [2020]
  Nyckelord :EU Taxonomy; ESG; Sustainable investments; Sustainable funds; EU Taxonomi; ESG; Hållbara investeringar; Hållbara fonder;

  Sammanfattning : The European Union (EU) is attempting to steer capital towards environmentally friendly investments by implementing a new classification system for sustainable investments, the EU Taxonomy. However, the classification system may be ineffective in countries such as Sweden where similar systems already exist. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 3. 3. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. LÄS MER

 5. 5. Privatrådgivningens integration av hållbara investeringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Berghold; Åsa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska banker; placeringsrådgivning; placeringsval; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Att investera hållbart har under de senaste åren ökat i popularitet och företag satsar mer och mer på att utvecklas samt arbeta för en hållbar utveckling. Detta gäller även banksektorn där forskningen dock är bristfällig då det kommer till hur banksektorn integrerar hållbarhetsperspektivet vid rådgivning ut mot kund. LÄS MER