Sökning: "biogenic carbon"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden biogenic carbon.

 1. 1. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 2. 2. Resultatkommunicering av klimatkalkyl inför projektering av byggnader

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Vendela Bergkvist; [2021]
  Nyckelord :visualisering; klimatdeklaration; CO2-optimering; illustration;

  Sammanfattning : Den stora majoriteten av forskare värden över är överens om att människan bidrar till uppvärmningen av jorden genom växthuseffekten. Bygg och fastighetsbranschen stod 2018 för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Karl Malmberg; [2021]
  Nyckelord :biokol; värmeproduktion; kolsänka; sågverk; biprodukter;

  Sammanfattning : In order to fulfill the Swedish national goal of achieving climate neutrality by 2045, the implementation of negative emission technologies is regarded as a vital tool, since it can compensate for emissions deemed too hard to avoid. The widespread use of district heating systems, in combination with a relatively large forest industry in Sweden, provides a unique opportunity to implement combined biochar and energy production (BCE). LÄS MER

 4. 4. Bio-CCS från biogasanläggningar : Modellering av distributionssystem för CO2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Karin Berg; [2021]
  Nyckelord :logistik; transport; koldioxid; distributionskostnad; energianvändning; vägtransport; rörledning; lagring;

  Sammanfattning : Negative emissions of greenhouse gases will be essential for reaching the goal of net-zero emissions by 2045. Carbon Capture and Storage (CCS) is a technique that collects CO2 with the purpose to permanently store it outside of the atmosphere. LÄS MER

 5. 5. Odensjön - A new varved lake sediment record from southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Hanna Hertzman; [2021]
  Nyckelord :Varved lake sediment; late Holocene; organic sediments; diatoms; land-use history; southern Sweden; palaeolimnology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Annually laminated (varved) sediments provide opportunities to reconstruct climate change and human impact on the environment with high temporal resolution. Depending on the character of the varves, such sediments can provide insight into the delivery of both autochthonous and allochthonous material from the lake and its catch- ment and answer questions regarding both regional and local responses to climate- and land-use changes. LÄS MER