Sökning: "BECCS"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet BECCS.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkylaproduktion med en BECCS-förvätskningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Domenique Silverstolpe; [2021]
  Nyckelord :förvätskning; koldioxid; fjärrkylaproduktion; liquefaction; BECCS; regional cooling;

  Sammanfattning : Energibolaget Stockholm Exergi (SE) har satt upp målet att driva en klimatpositiv verksamhet till 2025. För att möta miljömålet planerar företaget att bygga en BECCS-anläggning (Bio Energy Carbon Capture and Storage) till kraftvärmeverket KVV8 där biogen koldioxid avskiljs med HPC-absorption (Hot Potasium Carbonates). LÄS MER

 3. 3. Emission reduction in waste incineration : A comparison of three applicable measures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Linde; [2021]
  Nyckelord :Waste; Carbon dioxide; Sorting; Requirement Specification; CCS; BECCS;

  Sammanfattning : Utilization of waste as fuel for heat and power production is commonplace in Sweden, and the fossil emissions from the incineration of waste is primarily derived from the share of plastics in the fuel. Reducing the share of fossil material in the fuel should therefore lead to diminished local emissions. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av fastigheters utsläpp med avseende på drift

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Shahin Babavand; [2021]
  Nyckelord :Climate positive; BECCS; biochar; greenhouse gas emissions; survey; Klimatpositivt; BECCS; biokol; växthusgasutsläpp; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Länder som skrivit under parisavtalet har som mål att sänka sina utsläpp av växthusgaser, men också med hjälp av mänsklig aktivitet absorbera växthusgasutsläpp för att förhindra den globala uppvärmningen till max 1,5°C under 2000-talet. Satsningar som berör mänsklig aktivitet är bland annat Bio-energy with carbon capture and storage (BECCS) och tillämpning av biokol. LÄS MER

 5. 5. Integration of Heat Recovery from BECCS in a Multi-source Heat and Power Plant : Case Study of Stockholm Exergi

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Daniel Frisk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rising global temperatures and other extreme weather phenomena have been linked to increasing carbon dioxide (CO2) content in the atmosphere. The damaging impact carbon dioxide (CO2) has on the climate is cumulative. It is essential to reduce the CO2 emissions to hinder further long-lasting negative impacts. LÄS MER