Sökning: "Kaizen culture"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Kaizen culture.

 1. 1. Improving Materials Supply Processes to Assembly Lines Through Toyota Production System and Lean Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Patrik Östlund; [2020]
  Nyckelord :Lean manufacturing; Toyota production system; Operations management; Flow efficiency; Continuous improvements; Setup time reduction; Kanban system; Constructive research approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose – TePe Munhygienprodukter AB (TePe) is moving the production facility designated their toothbrushes as part of their expansion phase. Not only do they face challenges due to a two-floor production, but also do they face efficiency and safety challenges in their materials flow. LÄS MER

 2. 2. En analys av hur förbättringsprocesser kan bli en naturlig del i företagskulturen. : En studie av två förbättringsprocesser inom ett fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Persson Amanda; Kronander Philipson Sara; [2020]
  Nyckelord :Improvement processes; Toyota Kata; Kaizen; PDCA; company culture.;

  Sammanfattning : Companies competing in the global markets are constantly exposed to the market pressure regarding differentiation from competitors and contribute to development. To be able to create competitive advantages and handle the markets expectations, companies are required to develop both processes and employees. LÄS MER

 3. 3. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
  Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

  Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER

 4. 4. Förändring av kommunikation och förbättringsarbete för att skapa ny organisationskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Belmin Bahtic; Samuel Anderzon; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Förbättringsarbete; Organisationskultur; Kaizen; Teamleader; Förbättringskatans 4 steg; Daglig styrning; Andon; PDSA-cykel; Kunskapsgräns;

  Sammanfattning : I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för ett bra resultat. LÄS MER

 5. 5. Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haidar Baker; Fadhil Carlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. LÄS MER