Sökning: "blue growth"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden blue growth.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Bayan Taleb; [2021]
  Nyckelord :Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. LÄS MER

 3. 3. Biowastes for Plant Production : a guide to plant biostimulants

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Toolie-Mina Anderback; [2021]
  Nyckelord :biological waste; by-products; organic inputs; fish protein hydrolysate; vermicompost; seaweed extract; fish waste; macro algae;

  Sammanfattning : Biostimulants are a suggested tool to achieve sustainable plant production. These are products sourced from biological processes or extracted from biological material, which induces physiological responses in plants. LÄS MER

 4. 4. Urban Fringe: Exploring the expansion of city, challenges on agricultural lands and food production in context of Northern Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sushanta Saha; [2021]
  Nyckelord :urban fringe; food production; population growth; densification; Lund; urbanism; sustainable urban design; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : World population is increasing rapidly and cities are growing constantly outwards, in most cases taking over the agricultural lands. Besides Sweden imports 65% of agricultural products and if some situation like pandemic happens and neighbouring countries close the border completely the fresh vegetables will only last for 14 days! Responsible authority for this is the municipalities who have almost no control in food production. LÄS MER

 5. 5. The blue destination strategy in a small island tourism oriented society : The case of Bonaire

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Demy van Bremen; [2021]
  Nyckelord :Blue Destination; Island Tourism; Bonaire; Sustainability; Tourism Development Strategy.;

  Sammanfattning : Tourism could be discussed as being a damaging phenomenon if not managed correctly as well as being destructive towards its own industry by its contribution towards climate change (UNWTO 2008; Glegg et al 2021; Grilli 2021). However, tourism is often considered to be highly important for the destination's economic and social development (Glegg et al 2021). LÄS MER