Sökning: "bränslehantering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bränslehantering.

 1. 1. Kartläggning och energibedömning av rundtimmer som skogsbränsle : En förstudie till hur energiomvandling av rundtimmer kan göras vid kraftvärmeverket i Lugnvik, för Jämtkraft AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Rasmus Grelsson; [2020]
  Nyckelord :Bioenergy; chipping; chainsaw method; rot; dry content; tree species; Bioenergi; flisning; motorsågsmetod; röta; torrhalt; trädslag;

  Sammanfattning : En stor andel av restprodukterna från skogen används i kraft- och fjärrvärmeverk. I kraftvärmeverket i Lugnvik används skogsbränslen som grot, bark, spån och rundtimmer vilka omvandlas till värmeenergi eller elektrisk energi. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av LPG-bas med separatorenhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Murat Albayati; Sven Erik Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :LPG; produktutveckling; maskinteknik; bränslehantering;

  Sammanfattning : Påfyllning av LPG-bränsle (motorgas) till fordon sker i en tankstation och vid tankning är det viktigt att bränslet är filtrerat och i flytande form. Denna filtrering och tillståndsreglering åstadkoms med hjälp av en sammansättning komponenter som kallas LPG-bas. LÄS MER

 3. 3. Styrning av värmepanna med PLC : Från relästyrning till digital styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Daniel Öström; [2017]
  Nyckelord :Combined power and heating plant; heating-pan; relay-control; PLC; SCADA.; Kraftvärmeverk; värmepanna; relästyrning; PLC; SCADA;

  Sammanfattning : På det kommunalägda energiföretaget Sala Heby Energi AB pågår arbetet med att konvertera styrningen av en värmepanna från relästyrning och analog övervakning till digital styrning med PLC. Inom ramarna för detta examensarbete studeras tre specifika delar av denna konvertering: en teoretisk studie med syfte att kartlägga fördelar och nackdelar med konverteringen, en undersökning huruvida det finns möjlighet att förbättra en-skilda styrfunktioner i samband med konverteringen och upprättande av ett principschema eller översiktsbild över värmepannan som ska fungera som underlag till dess implementering i kraftvärmeverkets SCADA-system. LÄS MER

 4. 4. Biokol för staden och jorden : Bränslehantering i en ny biokolsanläggning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Helena Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biokol har potential att vända trenden med ökande halter av koldioxid i atmosfären. Genom pyrolys formeras kolet i biomassan i stabil form i hundratals till tusentals år. Ett positivt klimatavtryck skapas genom att avskilja kol ifrån den snabba omsättning som förbränning och kompostering innebär. LÄS MER