Sökning: "broken PEN-conductor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden broken PEN-conductor.

  1. 1. Utredning av för- och nackdelar med TN-S respektive TN-C system

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Raged Alameddine; Sajad Dashtbozorg; [2016]
    Nyckelord :Stray current; distribution network; harmonics; magnetic field; broken PEN-conductor; electrical environment; earthing system; Vagabonderade strömmar; distributionsnät; magnetfält; övertoner; PEN-ledaravbrott; elmiljö; fördelningssystem;

    Sammanfattning : I denna rapport analyseras för- och nackdelar med eldistributionssystem av typ TN-C (fyrledarsystem) respektive TN-S (femledarsystem) system. Det finns olika uppfattningar om vilket system som är lämpligast att bygga ut i distributionsnätet (lågspänningsnätet) och i fastigheternas huvudledning. LÄS MER