Sökning: "carbon content"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade orden carbon content.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Olofsson; [2021]
  Nyckelord :markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Sweeping Shale Gas Under the Rug: Communicating Clean Energy Futures Through the Caribbean Energy Security Initiative

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shannon Carson; [2021]
  Nyckelord :energy policy; frames; U.S.-Caribbean; energy security; shale gas; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Energy sector transformation will define our coming decade, as an unprecedented energy transition is required to keep the planet to 2°C warming. Despite this urgency, strong governmental resistance to low-carbon energy transitions is observed. Under the Obama administration, a Caribbean energy policy was pursued that exemplifies this resistance. LÄS MER

 3. 3. Effect of post-treatment of cemented carbide : Microstructural investigation and evaluation of mechanical properties of cemented carbide inserts for rock tool applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Jessica Jacobs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cemented carbides are used in rock tool applications by reason of their beneficial mechanical properties, i.e. a combination of high toughness, wear resistance and hardness. The cemented carbides commonly receive their hardness from tungsten carbides (WC) whereas cobalt (Co) is the dominating binder material. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of distribution coefficients (KOC and Kd) for per- and polyfluoroalkyl substances

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Nika Nordanstorm; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; organic contaminant; sorption; Kd; KOC; distribution coefficient; solubility; mobility; environmental fate; environmental transport; contaminated site; hydrophobic interaction; electrostatic interaction;

  Sammanfattning : The dominating factors affecting sorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) remain subject of research and debate. Traditionally, distribution coefficients (e.g. LÄS MER

 5. 5. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER