Sökning: "deponering hyreslagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden deponering hyreslagen.

  1. 1. Ändringar i förmånsrättslagen - effekter för fastighetsägare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Josefin Nordegren; [2005]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda vilka effekter som de lagändringar som genomförts i förmånsrätts- och hyreslagen fått för fastighetsägare. Den 1 januari genomfördes en reform av förmånsrättsordningen. LÄS MER