Sökning: "division of labor"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden division of labor.

 1. 1. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Uniformen & Utsattheten: Polisers upplevelser av bemötande, hot och våld i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Sjöberg; Maria Norman; [2021]
  Nyckelord :Police; threats; violence; female police officers; gender based division of labor; gender stereotypes; poliser; hot; våld; kvinnliga poliser; könsbaserad arbetsfördelning; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. LÄS MER

 3. 3. Krav och resurser ur ett genusperspektiv : en studie och sociala strukturer och mellanchefers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :social structure; gender; division of labor; demands; control; social support; work related health; sociala strukturer; genus; arbetsdelning; krav; kontroll; stöd; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : I en granskning av kvinnorsoch mäns arbetsvillkor framgår att för höga krav och begränsade resurser bidrar till sämre psykisk och fysisk hälsa. Kunskapsläget rörande specifikt kvinnor och män, inom specifika branscher ärdockrelativt oklart. LÄS MER

 4. 4. Vacare : För en hållbar akutbemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Dahlberg; Michaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Akutbemanning; Digitalisering; Vakans;

  Sammanfattning : During the current pandemic, emergency medical services (EMS) are needed more than ever, and for people to receive the care they need, all resources must be in place for the workload to be sustainable. Paramedics treat sick patients on a daily basis, which increases the risk of becoming infected. LÄS MER

 5. 5. A Woman but also an immigrant : A qualitative study about Middle Eastern and North African women's work experiences in the Swedish healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nour Mohamad; [2021]
  Nyckelord :culture; difficulties; ethnicity; gender; intersectionality; motivation; opportunities; stereotypes.;

  Sammanfattning : This intersectional study focused on Middle Eastern and North African women's experiences working within the Swedish health care sector. Consequently, the study focused on three main aspects; motivation, difficulties, and opportunities. LÄS MER