Sökning: "dykare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet dykare.

 1. 1. Utvecklingen av ubåt typ Blekinge : vilka drivkrafter har varit avgörande?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :A26; Allison; Blekinge; drivkrafter; materielanskaffning; stigberoende; ubåt;

  Sammanfattning : Ubåtsvapnet har sedan dess instiftande utgjort en viktig del av det nationella försvaret av Sverige och har under lång tid ansetts vara flottans slagkraftigaste enheter. Genom utvecklingen som följde efter kalla kriget, där Europas stater närmade sig varandra genom EU och försvarssamarbeten, ominriktades Försvarsmakten mot ett insatsförsvar med internationellt fokus. LÄS MER

 2. 2. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER

 3. 3. Structural analysis of HSC hull design for JFD swimmer delivery system

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Filip Söderling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fiber composites are widely used for small high-speed crafts due to their high strength to weight ratio. James Fisher Defense (JFD) has developed a high-speed swimmer delivery system called SEAL Carrier which is built upon a carbon fiber structure. LÄS MER

 4. 4. Model Predictive Control for Six Degrees-of-Freedom Station-Keeping of an Underwater Vehicle-Manipulator System

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Christian Ernst Siegfried Koch; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Underwater robotics are a reliable and ecient mean for exploration and surveysin a submarine environment. Albeit, intervention tasks, e.g. installationand maintenance, require the expansive and hazardous deployment of professionaldivers. LÄS MER

 5. 5. ”This is really worth sharing”. En fenomenologisk studie av hur dykinstruktörer inom Global Underwater Explorers upplever sin pedagogiska roll.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Olof Hettinger; [2016]
  Nyckelord :fenomenologi; förebilder; mästarlära; pedagogik; sportdykning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i att jag själv är dykinstruktör och relaterar många pedagogiska teorier till dykundervisning så har jag valt att undersöka hur instruktörer inom dykorganisationen Global Underwater Explorers uppfattar sin pedagogiska roll. Jag har genomför kvalitativa intervjuer med nio instruktörer och har genomfört en fenomenologisk analys av det empiriska materialet för att hitta kärnan av hur dykinstruktörerna upplever denna roll. LÄS MER