Sökning: "efterfrågeelasticiteter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet efterfrågeelasticiteter.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken i Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :August Brandels; Sonia Holm; [2020]
  Nyckelord :Public transport; Demand; Elasticity; Stockholm; Kollektivtrafik; Efterfrågan; Elasticitet; Stockholm;

  Sammanfattning : Researchers have concluded that a well-developed public transport system is mandatory for sustainable growth; economic, social and environmental. This study discusses demand elasticities on public transport which is an important aspect for deciding public policies. LÄS MER

 2. 2. Miljöeffekterna av den svenska flygskatten? : En analys av olika styrmedels miljöeffekter på flygmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Hultman; Viktor Olsson; [2018]
  Nyckelord :Aviation tax; Control measure; Environmental impact; Biofuel; Quota obligation; Emission; Elasticity; Substitution; Flight market; Flygskatt; Styrmedel; Miljöpåverkan; Biobränsle; Kvotplikt; Utsläpp; Elasticiteter; Substitution; Flygmarknad;

  Sammanfattning : I april 2018 realiserade den svenska regeringen förslaget om skatt på flygresor. Den empiriska undersökningen som samlat material från andra länder inom EU med liknande flygskatter visar på varierande effekter på miljön. LÄS MER

 3. 3. Flygskatten : En analys av potentiella effekter på tre svenska flygplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; Isak Ström; [2017]
  Nyckelord :substitution; efterfrågeelasticiteter; flygskatt; intäktsbortfall; resenärsbortfall; sekundärdata; marknadskoncentration; kvantitativa estimeringar;

  Sammanfattning : I december 2016 publicerade den svenska regeringen ett förslag om en skatt på flygresor. Med stöd av empiriskt material från andra länder inom EU där liknande flygskatter införts, visar utredningen på varierande effekter. LÄS MER