Sökning: "electrical lighting"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden electrical lighting.

 1. 1. IDOM's high performance office building lighting audit: a case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Julio Fernandez Amodia; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : People in industrialized countries spend most of their time indoors. In this respect, a pleasant indoor environment is therefore very important, and daylight plays a fundamental role in this matter. A good lighting design in offices has proved to improve the worker’s wellbeing and increase their productivity. LÄS MER

 2. 2. Improving Daylighting Utilization in LTH Study Center

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Rifat Tabassoom Tumpa; Inez Eugenia; [2019]
  Nyckelord :Daylighting; energy demand; window to wall ratio; daylight factor; daylight autonomy; heating and cooling demand; electric lighting dependency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Daylighting is a free source of light that fosters a direct connection to nature. It has a great potential to enhance the health and productivity of the building inhabitants, to improve thermal and visual comfort in indoor spaces, and to increase energy efficiency in buildings. LÄS MER

 3. 3. Det som går förlorat när halogenlamporna försvinner : En studie om skillnaden i ljus mellan halogen och LED-lampor och dess påverkan hos en publik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Daniel Markström; Johannes Ahlros; [2019]
  Nyckelord :LED; Halogen; Ljussättning; Visuell; Praktisk och Känslomässig;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan valet av ljusteknik, LED eller halogen har på den slutliga produkten. Studien kommer med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersöka om personer kan se skillnad på en ljussättning som är gjord med LED- respektive halogenlampor samt vad de olika teknikerna ger för känsla. LÄS MER

 4. 4. Energianalys och förslag på energieffektivisering : Nohabgatan 11, Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Ahl; Erik Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Energianalys; energiteknik; energikartläggning; värmebalans;

  Sammanfattning : I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. LÄS MER

 5. 5. Electrical lighting in open-plan offices. A laboratory study and simulations on lighting preferences and enegy use.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Eftychia Stamataki; [2018]
  Nyckelord :Electrical lighting; Laboratory study; Open-plan offices; Simulations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The need for energy use reduction raises the question of electrical lighting use especially in the non-residential sector. Office spaces are particularly sensitive in this area, as lighting is quite essential, and connected to satisfaction, mood and performance. LÄS MER