Sökning: "energiförbrukning i USA"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden energiförbrukning i USA.

 1. 1. Solceller på Kungliga Tekniska Högskolan : En förstudie för installation av solceller på Brinellvägen 66

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Viktor Lagergren; Gustav Meisner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Earth receives 5.4 million exajoule in the form of radiation from the sun each year. To put this in perspective, it corresponds to about ten thousand times more energy than total human energy consumption per year. Solar energy is therefore a very interesting energy source that is also infinite, environmentally friendly and free to use. LÄS MER

 2. 2. Gröna bostadsbyggnader : En studie om vilka incitament privata fastighetsägare har för att uppföra gröna bostadsbyggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Anton Johansson; Adam Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Green residential buildings; incentives; energy consumption; enviromental requirement; the swedish rent setting system; Gröna bostadsbyggnader; incitament; energiförbrukning; miljökrav; det svenska hyressättningssystemet;

  Sammanfattning : Gröna byggnader har under senare tid blivit ett alltmer aktuellt begrepp eftersom den globala uppvärmningen uppmärksammats och miljöfrågor har uppkommit i fler sammanhang för att reducera utsläppen. Mycket forskning inom området gröna byggnader hanterar till stor del kommersiella fastigheter, såsom lokaler och kontor. LÄS MER

 3. 3. Energiförbrukning för Cisco 3560

  M1-uppsats, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Joakim Nilsson; Edison Gashi; [2011]
  Nyckelord :Energiförbrukning; Grön Ethernet; Nätverksenhet; Ethernetswitch; Cisco;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förs det diskussioner hur vi kan sänka vår energiförbrukning i olika sektorer. En av dessa sektorer som förbrukar mycket energi är IT sektorn. De mätningar som har gjorts i USA visar att år 2011, så har energiförbrukningen för datacenters fördubblats jämfört mot år 2006. LÄS MER

 4. 4. Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Kamal Rezk; [2007]
  Nyckelord :Luftströmning; Torkning; Simulering; Kondensor torkskåp;

  Sammanfattning : Drying laundry has become a huge consuming factor of energy in residential areas through drying machines as tumble dryers and cabinet dryers. In USA the increasing use of drying machines in households increased from 40% during the 1970 to 80% in the 1990, which correspond to a usage of approximately 76 million drying machines. LÄS MER