Sökning: "energy system"

Visar resultat 1 - 5 av 5193 uppsatser innehållade orden energy system.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Parametric Analysis of Thermal Comfort and Energy Efficiency in a Building Located in Different Climate Regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Nikolaos Patsatzis; [2022]
  Nyckelord :building; thermal comfort; simulation;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of a residential building, when it is designed, is to be energy efficient and to provide simultaneously many hours of thermal comfort throughout the year. So, this was the scope of this thesis: to perform a parametric analysis of thermal comfort and energy efficiency in a house that was designed for the climate of Gotland in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Test and Calibration of CUBES: a CubeSat X-ray Detector

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Caroline Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Applied Physics; Astroparticle Physics; Tillämpad fysik; Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : CUBES is an X-ray detector that will be placed aboard the KTH 3U CubeSat mission, MIST. Its purpose is to detect high energy X-rays as well as to test various components in a space environment. Two CUBES will be placed on the satellite. Each CUBES consists of a printed circuit board (PCB) with three multi pixel photon counters (MPPCs). LÄS MER

 4. 4. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 5. 5. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER