Sökning: "european union ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden european union ekonomi.

 1. 1. Energipotential för biogas i gödsel från svenska mjölkproducerande lantbruk : Med utgång från en gårdsbaserad biogasanläggning i Kalmar kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Biogas production; Biowaste; Manure; Renewable energy; Sustainable energy; Farm-based biogas production; Biogasproduktion; Bioavfall; Gödsel; Förnybar energi; Hållbar energi; Gårdsbaserad biogasproduktion;

  Sammanfattning : För att nå de klimatpolitiska målen arbetar såväl Sverige som EU aktivt mot en cirkulär ekonomi där varje resurs nyttjas så effektivt som möjligt. En del i det arbetet handlar om att lyfta fram hållbara energikällor för att succesivt fasa ut fossila bränslen. LÄS MER

 2. 2. The "EU Climate Bank"? - A study on the environmental commitments of the European Investment Bank and the alignment with the right to a healthy environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Georg; [2022]
  Nyckelord :European Investment Bank; the right to a healthy environment; multilateral development banks; international financial institutions; human rights; sustainable finance; the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between international finance and environmental rights, and how the concept of sustainable finance has emerged as a response to climate change and the rapid transition towards a sustainable economy. Multilateral development banks (MDBs) are a key player in the transition to a green economy, contributing to 68% of global climate finance. LÄS MER

 3. 3. Made in Sweden : en studie om modeföretags inställning till etablering av produktion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Nilsson; Annie Olsson; [2022]
  Nyckelord :Swedish produced fashion; swedish textile production; economic sustainability; environmental sustainability; production capacity; Svenskproducerat mode; svensk textilproduktion; ekonomisk hållbarhet; miljömässig hållbarhet; produktionskapacitet;

  Sammanfattning : The textile and fashion industry is known for its globalized value chain and the numerous negative environmental impacts it entails. Textile production in Sweden was common until the 1970 ´s, when the production moved to other countries to achieve cost benefits. LÄS MER

 4. 4. Patenträttens betydelse för en cirkulär ekonomi : En rättsdogmatisk analys av patenträttsliga hinder för reparationsmöjligheter inom EU och Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Reparation; rekonstruktion; patent; immaterialrätt; juridik; intrång; gränsdragning; right to repair; ecodesign; cirkulär ekonomi; hållbarhet; reparationsmöjligheter; Sverige; EU;

  Sammanfattning : Patenträtten kan användas för att förhindra tredje man från att sälja vidare, rekonstruera eller kopiera en patenterad produkt. Det starka patentskyddet för patentinnehavare utgör ett ekonomiskt incitament för skapande och gör möjligheten till reparation svårare, och från fall till fall olagliga, eftersom patentlagstiftningen förhindrar rekonstruktion av patenterade produkter. LÄS MER

 5. 5. “Vi pratar om riktiga flyktingar i krig, inte om ekonomiska migranter” : En framinganalys utifrån Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas uttalanden om vem som är den önskvärda migranten.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Juliana Raad; Madeleine Tang; [2022]
  Nyckelord :Migration; refugee; foreigner; migrant; integration; migration policy; immigrant;

  Sammanfattning : Migration is a highly debated political subject in Sweden today. The refugee crisis in 2015 resulted in many people fleeing to the European countries where Sweden received a lot of migrants. Due to the crisis, many debates about migrants and integration have been raised in Sweden. LÄS MER