Sökning: "examensarbete Energikartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete Energikartläggning.

 1. 1. Effektivitetsanalys av Vakuumsystemet i Pappersmaskin 1 : En del av energikartläggningen på Nymölla Bruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Anton Svensson; Leon Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning;

  Sammanfattning : Nymölla Mill is a papermill in the paper division of Stora Enso. Due to its size, the company is forced by law to make energy mappings every fourth year, in order to ensure that that the company is running its business in a sustainable way. LÄS MER

 2. 2. Energiberäkning på Sjösäkerhetsanordningar : Energikartläggning och beräkningsverktyg för ljus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Douglas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On behalf of the Swedish marine authority this report has been carried out with the purpose of partly making an energy survey on existing lightning devices, but also creating a user-friendly calculation program. 600 pcs. of light devices (light bouys and light dots), that all use alkaline unchargeable batteries, was used in the energy survey. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av Energikartläggning samt Optimering av Vakuumsystem på Mjukpappersmaskiner : Införandet av ett forsknings- och utvecklingsperspektiv i optimeringsprocessen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Jens Plate; [2018]
  Nyckelord :Vakuumsystem; turbofläktar; optimering; pappersbruk;

  Sammanfattning : En energikartläggning har gjorts på ett mjukpappersbruk av en tredje part där åtgärdsförslag har presenterats. Förslagen rör brukets färskvattenförsörjning och vakuumsystem, där spillvärme föreslås återvinnas och ackumuleras i en utjämningstank. LÄS MER

 4. 4. Energikalkyl med besparingsåtgärden : Ett examensarbete hos Varberg kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Smedberg; [2018]
  Nyckelord :ida ice; energi effektivisering;

  Sammanfattning : Varbergs kommun har som mål att minska energibehovet i deras byggnader med 20% fram till 2020, kommunens resultat kommer jämföras mot referensåret 2009. Syftet med denna rapport är att beskriva genomförandet och resultatet av en energikalkyl som levererats till Varbergs kommun. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energieffektiviseringspotentialen undersöks i ett kvarter med flerbostadshus från 1940-talet

  M1-uppsats,

  Författare :Elin Blom; Jesper Johnsson; Max Klit; [2017]
  Nyckelord :flerbostadshus; energieffektivisering; systemlösningar;

  Sammanfattning : The thesis cover the energy efficiency of a multi-family house from the 1940s situated in Halmstad. As the energy performance in buildings gets better and the energy solutions aregetting smarter, the requirements will be higher for new construction. LÄS MER