Sökning: "examensarbete materialteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete materialteknik.

 1. 1. CAD-Konfigurator för ångventiler

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Daniel Wahlkrantz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid BVT Sweden i Karlstad och Säffle säljs, utvecklas och tillverkas högtrycksventiler av olika varianter för kraftverk och till processindustrin. Ventilerna är av större format och tillverkas mot kundbeställning i mindre batcher. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av en kryddkvarn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanin Ali Tahir; Dunja Hawash; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; Kryddkvarn; Design; Mekanism;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Produktutveckling och design samt Maskin och materialteknik vid Malmö Universitet. Ett nytt koncept för en kryddkvarn för köksanvändning med skandinavisk design togs fram till Mejk Design aktiebolag, ett produktdesignföretag med säte i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ramverk för FAB – Fully Automatic Bagging : Ett produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Thorn; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; Hållfasthet; Ramverk; CAD; Beräkning; FEM; DFMA; Materialteknik; Maskinteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett examensarbete som gjorts på Goodtech Solutions AB i Karlstad. Examensarbetet är ett avslut på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och implementering av arbetssätt för utveckling av kostnadseffektiva reservdelar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Olsson Mikael; [2018]
  Nyckelord :Product development; design-to-cost; cost-efficient; spare parts;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads Universitet i samarbete med Valmet. För Valmet är försäljning av reservdelar är en vital del av deras totala affär. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av förvärmningsprocessen för gjutlåda och gjutrör.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Åsenlund; [2018]
  Nyckelord :Infodring; Gjutlåda; Gjutrör; Stränggjutning;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete utfört på Ovako Bar AB i Smedjebacken, vilket är det avslutade momentet i utbildningen ”Materialteknik med inriktning metallurgi” på Bergsskolan i Filipstad.   Grunden till detta arbete ligger hos ”frysningar” (att stålet slutar rinna från gjutlådan) som företrädesvis sker på yttersträngarna. LÄS MER