Sökning: "examensarbete materialteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete materialteknik.

 1. 1. Utveckling av ramverk för FAB – Fully Automatic Bagging : Ett produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Thorn; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; Hållfasthet; Ramverk; CAD; Beräkning; FEM; DFMA; Materialteknik; Maskinteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett examensarbete som gjorts på Goodtech Solutions AB i Karlstad. Examensarbetet är ett avslut på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. Framtagning och implementering av arbetssätt för utveckling av kostnadseffektiva reservdelar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Olsson Mikael; [2018]
  Nyckelord :Product development; design-to-cost; cost-efficient; spare parts;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads Universitet i samarbete med Valmet. För Valmet är försäljning av reservdelar är en vital del av deras totala affär. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av förvärmningsprocessen för gjutlåda och gjutrör.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Åsenlund; [2018]
  Nyckelord :Infodring; Gjutlåda; Gjutrör; Stränggjutning;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete utfört på Ovako Bar AB i Smedjebacken, vilket är det avslutade momentet i utbildningen ”Materialteknik med inriktning metallurgi” på Bergsskolan i Filipstad.   Grunden till detta arbete ligger hos ”frysningar” (att stålet slutar rinna från gjutlådan) som företrädesvis sker på yttersträngarna. LÄS MER

 4. 4. Ytbehandling för att motverka uppbyggning : Undersökning av olika ytbehandlingsmetoder och material för applikation i en mjukpappersmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Anton Klevsäter; [2017]
  Nyckelord :Mechanical Engineering; Materials science; Surface Technology; Polymers; EduPack; Materials Selection; Build-Ups; Valmet; Tissue-Machine; Maskiningenjör; Materialteknik; Ytteknik; Polymerer; EduPack; Materialval; Uppbyggningar; Valmet; Pappersmaskin;

  Sammanfattning : This exam report includes a survey of surface treatment materials and their associated surface treatment methods for application in a tissue machine commissioned by Valmet AB. The tissue machine produces 24 hours a day in a demanding environment consisting of water, heat, oils, glue, dust and various chemicals. LÄS MER

 5. 5. Spänningsanalys & upphängning av ett ångrörsystem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Adam Dunby; [2016]
  Nyckelord :Spänningsanalys; rörsystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Sweco Industry AB i samarbete med Cambrex Karlskoga AB som en avslutning på Högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik.Syftet med arbetet har varit att förstå hur värmeutvidgning påverkar en konstruktion och vilken hänsyn ingenjören måste ta vid konstruktionen. LÄS MER