Sökning: "exhaust air heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden exhaust air heat pump.

 1. 1. Development of a Predictive Control Model for a Heat Pump System Based on Artificial Neural Networks (ANN) approach

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kourosh Abbas Zare; [2019]
  Nyckelord :Exhaust air heat pump system; Artificial neural networks; Predictive control model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energibesparande åtgärder för Brf Lillåudden 3

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Levay; Olof Roos; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; frånluftsåtervinning; värmepump; reducera miljöpåverkan; regleroptimering;

  Sammanfattning : The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and renewable energy sources by 20 %. LÄS MER

 3. 3. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Simulation of an energy efficient single-family house in the area of Smedjebacken to meet Miljöbyggnad’s Gold House energy category requirements

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Parham Daroudi; [2018]
  Nyckelord :TRNSYS; insulation thickness; ground source heat pump; district heating; heat recovery ventilation; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Since the building construction area is accounted for high share of energy usage (36 %) in Europe, there is high demand to pay attention to this area accurately. Sweden which is one of the pioneer countries in terms of building energy efficiency plans to reduce this value to 50 % by 2050. LÄS MER

 5. 5. Economic Performance Assessment of Three Renovated Multi-Family Houses with Different HVAC Systems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alaa Khadra; [2018]
  Nyckelord :HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.; HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.;

  Sammanfattning : Since the building sector is responsible for 40% of the energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU, the reduction of energy use has become a priority in this sector. The EU has adopted several policies to improve energy efficiency. LÄS MER