Sökning: "fält observation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden fält observation.

 1. 1. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 2. 2. Carbon Stability of Biochar : Methods for assessment and indication

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Helena Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Stability; MRT; Carbon sink; Carbon stability; Negative emissions technology NET ;

  Sammanfattning : Biochar can reduce the amount of CO2 in the atmosphere and is acknowledged as one feasible technology for negative carbon emissions. The stability of carbon in biochar is of major importance for the carbon sequestration value. A method for confident estimation of the stability is needed to make efficient priorities for the climate. LÄS MER

 3. 3. Tre fält för interaktioner : En observationsstudie med fokus på ledarskapande i undervisningsgrupper inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Bergkvist; Vanessa Kirlic; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; grupper; artefakter; kommunikation; ledare; den proximala utvecklingszonen; interaktion;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of this study was to investigate leadership creation in group interactions in higher education. The study is based on three issues: “What does leadership creation show during lectures, seminars and group work?”, “Which strengths with leadership creation are made visible in group interactions in the three types of teaching?” and “What weaknesses with leadership creation are made visible in group interactions in the three types of teaching?”. LÄS MER

 4. 4. Development of Ferroelectric Hafnium Oxide for Negative Capacitance Field Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Robin Atle; [2019]
  Nyckelord :Un-doped ferroelectricity; HfO2; Hafnium oxide; ALD; Atomic Layer Deposition; Hysteresis; P-E; polarization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the transistor being the workhorse in modern electronics it has been vastly improved since its invention. However, the previous go-to improvement method of scaling it down has reached a dead end. Power dissipation has become a large concern and is in need of a solution. LÄS MER

 5. 5. Du gamla du (arbets)fria - En kvalitativ studie av äldre arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Karlsson; Sarah Winterhag; [2019]
  Nyckelord :äldre arbetssökande; hinder; omställning; vägledning; ålderism; older unemployed; obstacles; turning point; counselling; ageism;

  Sammanfattning : Äldre arbetssökande möter svårigheter och hinder när de söker jobb och behöver därför stöd och vägledning. Vår undersökning fyller kunskapsluckan med svaret på om stödet och vägledningen upplevs hjälpa de äldre i sin jobbsökningsprocess. LÄS MER