Sökning: "förlustspiral"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förlustspiral.

  1. 1. Förlustspiralen : En studie av riskbeteende i spelet Black Jack

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Victor Marklund; Mattias Öhman; [2010]
    Nyckelord :Beteendeekonomi; prospektteori; förväntad nyttoteori; riskbeteende; riskaversion; risksökande; loss aversion; Black Jack; förlustspiral;

    Sammanfattning : Den traditionella förväntade nyttoteorin har kritiserats för att inte vara realistisk i sina förutsägelser om hur beslut tas vid risk. Eftersom de flesta situationer innefattar någon form av risk är det viktigt att utreda ifall man bör söka efter en alternativ teori. LÄS MER