Sökning: "futurespris"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet futurespris.

  1. 1. Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? : En studie av spot- och terminspriser på den nordiska elbörsen Nord Pool

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Hansson; [2008]
    Nyckelord :Nord Pool; elmarknad; prissättning; spotpris; futurespris; snedvriden skattning; stationäritet; kointegration;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om terminspriset på el är snedvridet jämfört med det framtida spotpriset. Undersökningen har fokuserats på elmarknaden och den prissättning som sker på den Nordiska elbörsen, Nord Pool. Först presenteras en teori om varför det finns en derivatamarknad och vilken betydelse den har. LÄS MER