Sökning: "family firms"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden family firms.

 1. 1. Female Labor Supply and Earnings Inequality Under Skill-Biased Technological Change

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jörn Onken; [2019]
  Nyckelord :Female Labor Supply; Skill-Biased Technological Change; Earnings Inequality; Family Economics; Aggregate Productivity;

  Sammanfattning : The gender education gap has reversed, women today account for the majority of college graduates. At the same time, skill-biased technological change strongly rewards highly-educated workers through the increased skill premium. In this thesis, I analyze the implications of combining these two facts through a heterogeneous agent model using U.S. LÄS MER

 2. 2. Generationsskifte som strategi i familjeföretag : Fallstudier om hur den yngre generationen upplever sin roll som efterträdare med fokus på familj, strategi och generationsskiften

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Dorine Melkie; Monica Samardzic; [2019]
  Nyckelord :family business; generational succession; strategy; generations; knowledge transfer; familjeföretag; generationsskifte; strategi; generationer; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att lyckas med ett generationsskifte i familjeföretag kräver många sammanfallande omständigheter för att bli optimalt. På grund av att familjeföretag utgör en unik organisationsform som bygger på samspel mellan familj och företagande, beskrivs omständigheterna vara av både formell och informell karaktär. LÄS MER

 3. 3. Payout policy in family firms : A study on payout levels and dividend smoothing in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrick Bolin; Carl Widerberg; [2019]
  Nyckelord :Family firms; payouts; dividends; dual-class shares; expropriation; dividend smoothing;

  Sammanfattning : This study investigates payouts in Swedish family firms by focusing on both the level and speed of adjustment of dividends. In addition, the use of dual-class shares in family firms is examined to further identify potential drivers of payout differences between family-controlled companies and non-family firms. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Generational Perspectives on the Link Between Family Values and Corporate Sustainability in Family Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO); Högskolan i Jönköping/IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO)

  Författare :Monika Schlegel; Marie-Louise Langer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER