Sökning: "Martin Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Martin Pettersson.

 1. 1. Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa : En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kunskap; Kunskapsutveckling; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 3. 3. Analyser av två VSC-HVDC-stationer genom långtidsmätningar med elkvalitetsmätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :VSC-HVDC; metrology; power quality; STATCOM; voltage stability; voltage collapse; harmonics; flicker; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverted Rogowski coil; ELSPEC; VSC-HVDC; mätteknik; elkvalitet; STATCOM; spänningsstabilitet; spänningskollaps; övertoner; flimmer; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverterad Rogowskispole; ELSPEC;

  Sammanfattning : Gotland har länge präglats av mycket speciella lösningar och legat i framkant vad gäller ny teknik. Under ca 20 år har Gotland haft en VSC-HVDC-station som har stabiliserat spänningen i det gotländska nätet. HVDC Light har löst en del av de tekniska begränsningarna som hindrat utvecklingen av vindkraftverk. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig utbildning, olika förutsättningar? : En litteraturstudie i hur socioekonomiska förhållanden påverkar elevers betyg och resultat.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Noah Madden; Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klyftorna i dagens samhälle ökar vilket också visar sig i skolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur socioekonomisk status påverkar elevers betyg samt hur skolor och lärare aktivt arbeta emot att socioekonomisk status avspeglas i elevernas studieresultat. LÄS MER

 5. 5. Yngre elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa : En undersökning av vad elever i årskurs två lär sig samt upplever att de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kunskap. Kunskapsutveckling. Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 2 uppfattar ämnet idrott och hälsa. Dels hur eleverna uppfattar ämnets syfte och vad de anser att ska lära sig men samtidigt vad de egentligen lär sig i ämnet. LÄS MER