Sökning: "Johan Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Johan Hansson.

 1. 1. "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja" : Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karl Gustavsson; Johan Strömberg-Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; Ishockey; Domare; Svenska Ishockeyförbundet; Domaransvarig; Utbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulation - En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja resultatmanipulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johan Hansson; Johan Hultman; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; revision; redovisningsmanipulation; revisionsprocess; earnings management.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävjaeventuell resultatmanipulation. Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv.Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativforskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Arbetet för en säkrare molntjänst : Identifieringen och förebyggandet av säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Granberg; Mattias Hansson; [2019]
  Nyckelord :Molntjänst; Publika moln; Säkerhet;

  Sammanfattning : Molntjänster blir allt mer populärt bland företag och organisationer att anamma. Tekniken har möjligheten att medföra många fördelar, dock kan det uppstå säkerhetsrisker med användningen. LÄS MER

 4. 4. Dömd att bedöma. En fenomenologisk studie av betygssättande lärares livsvärld och undervisning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johan Hansson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Grades; lifeworld; phenomenology; assessment; teachers´ perceptions; teachers´ experience;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att lärarna uppfattar betyg som en nödvändig del av skolan. Betygens kunskapsutvecklande funktion upplevdes inte leva upp till sitt syfte, eftersom det inte gynnade det stora flertalet elever kunskapsmässigt. Betygen verkar dessutom anses skapa en stress hos både lärare och elever. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning som mål och medel. En studie om lärares arbetssätt med matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hansson; Dominik Antoniewicz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka matematiklärarens arbetssätt när de arbetar med problemlösning för att inspirera lärarstudenter såväl verksamma lärare. Det teoretiska ramverket för studien ansluter till socialkonstruktivismen som Sellbjer (2002) anser är en samling av sociala faktorer som stödjer individen att konstruera kunskap. LÄS MER