Sökning: "Johan Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Johan Hansson.

 1. 1. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Hansson; Vartineh Ibrahim; [2021-05-24]
  Nyckelord :MIG-team; Sjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Ledarskap; Erfarenheter; Uppfattningar; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårt sjuka patienter i tillstånd som kräver mer noggrann övervakning är en av de mest resurskrävande vårdformerna och den sker på intensivvårdsavdelningar. Inom den svenska sjukhusvården finns idag på de flesta större sjukhus Mobila Intensivvårdsgruppen (MIG). LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan graf- och relationsdatabas : En studie av prestanda vid sökning av kortaste vägen mellan två givna platser i ett rälsbundet nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Jimmy Nilsson; Johan Hansson; [2021]
  Nyckelord :Relational Database; Graph Database; SQL Server; Neo4j; Comparison; Performance; Response Times; Relationsdatabas; Grafdatabas; SQL Server; Neo4j; Jämförelse; Prestanda; Svarstider;

  Sammanfattning : Traditional relational databases store data in tabular form and have existed for several decades. The new requirements for data such as high availability and scalability have led to an increase in NoSQL databases in popularity. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av databas och verktyg för insamling och behandling av data från bevisinstrument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Frankell; Marcus Gandal; Regina Hansson; Dennis Mivelli; Johan Nordling; Christopher Olli; Younus Salman; [2021]
  Nyckelord :databas; användargränssnitt; filhantering; XML; CSV;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett kandidatprojekt som utförts med Nationellt forensiskt centrum som kund. Uppgiften var att skapa ett databasbaserat program för att lagra och hantera stora mängder XML-filer från kundens testinstrument. LÄS MER