Sökning: "Johan Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Johan Hansson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Hansson; Vartineh Ibrahim; [2021-05-24]
  Nyckelord :MIG-team; Sjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Ledarskap; Erfarenheter; Uppfattningar; Attityder;

  Sammanfattning : Background: In today's society, the population lives longer which require higher demands on healthcare through an increased age of the arriving patients. Seriously ill patients in conditions that require more close monitoring are one of the most resource-intensive care facilities and take place in intensive care units. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av databas och verktyg för insamling och behandling av data från bevisinstrument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Frankell; Marcus Gandal; Regina Hansson; Dennis Mivelli; Johan Nordling; Christopher Olli; Younus Salman; [2021]
  Nyckelord :databas; användargränssnitt; filhantering; XML; CSV;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett kandidatprojekt som utförts med Nationellt forensiskt centrum som kund. Uppgiften var att skapa ett databasbaserat program för att lagra och hantera stora mängder XML-filer från kundens testinstrument. LÄS MER

 3. 3. Application of Value Proposition Design to a high-tech business market product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Claudio Gandra; Johan Hansson; [2021]
  Nyckelord :Value Proposition Design; Customer needs assessment; Digital Signage; Interactive Digital Signage; Problem-solution fit; Business and Economics;

  Sammanfattning : In early 2019, a system of sensors, projectors, and software was created for the purpose of improving the experience of entering Sony’s offices in Lund, Sweden. The system attracted attention, both internally and externally, and grew organically in features and scope to meet the needs of its initial customers. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andersson; Kesia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial Arbetsmiljö; Psykosocialt arbetsmiljöarbete; Ledare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö för ledare.En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare.Under många år har arbetsmiljöarbetet varit fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa är något som ständigt ökar, inte minst inom första linjens ledare. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Power Oscillation Damping in the Nordic Grid Using HVDC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a rapid transition towards renewable energy sources and increasing demand for electricity, we are facing major changes in the electricity grid. With increased congestion and reduction of inertia the grid is becoming more sensitive to rotor angle stability issues, such as the stability of interarea modes or power oscillation damping (POD). LÄS MER