Sökning: "Johan Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Johan Hansson.

 1. 1. Äldres ensamhet och gemenskap på servicehus : -Hur flytt från ordinärt boende till servicehus påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; elder; community; nursing homes; Socialt arbete; Äldre; Ensamhet; Gemenskap; Servicehus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Antidiskriminerande arbete i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Johan Hansson; Mira Johansson; [2023]
  Nyckelord :Diskriminering; Gymnasieskolan; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att motverka diskriminering eftersom det är ett problem som påverkar elevers skolgång. Syftet med denna forskningsöversikt är således att sammanställa forskning som visar hur diskriminering kan skapas och motarbetas för att ge lärare verktyg att arbeta mot diskriminering. LÄS MER

 3. 3. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Distribution Analysis of Impatiens glandulifera in Kronoberg County and a Pest Risk Map for Alvesta Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Johan Viscarra Hansson; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; Impatiens glandulifera; pest risk map; distribution analysis; suitability analysis; invasive alien plant; weighted overlay; Himalayan balsam; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The spread of invasive alien species poses great risks for biodiversity, human health and economies. Impatiens glandulifera, an invasive alien plant which has been listed in The European list of Invasive Alien Species of Union concern, is widely spread in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER