Sökning: "global funds"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden global funds.

 1. 1. Mutual Fund Performance : An analysis of determinants of risk-adjusted performance for mutual equity funds available for Swedish investors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Carlsson; Erica Eikner; [2020]
  Nyckelord :Mutual equity funds; risk-adjusted performance; Total Expense Ratio; fund characteristics; Swedish investors; Efficient Market Hypothesis; Carhart four factor model; Sweden;

  Sammanfattning : The mutual fund industry in Sweden has grown rapidly over the past years. Research has been made on the topic for over 50 years, however there are still uncertainties about the determinants of fund performance. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 3. 3. A Global Real Estate Securities Fund – focused on the Residential sector : An assessment based on fund managers' expertise

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Ajne; Johannes Felden; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Investments; Global Real Estate; Real Estate Securities; Real Estate Securities Fund; Residential Real Estate Investment; Fastighetsinvesteringar; fastigheter globalt; fastighetsaktier; fastighetsaktiefond; hyresfastighets investering;

  Sammanfattning : An investment vehicle that holds listed real estate securities that focus on residential properties globally, is currently not available. The study’s purpose is to determine the feasibility of such a product, its potential advantages and disadvantages. LÄS MER

 4. 4. Risk Modeling of Sustainable Mutual Funds Using GARCH Time Series

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erik Malmgren; Annie Zhang; [2020]
  Nyckelord :GARCH; ARMA-GARCH; Risk Modeling; Time Series; Volatility; Value at Risk; Sustainable Investments; SRI; ESG; Mutual Funds; Morningstar; GARCH; ARMA-GARCH; Riskmodellering; Tidsserie; Volatilitet; Value at risk; Hållbara investeringar; SRI; ESG; Fonder; Morningstar;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investments has seen an increase in recent years. There is considerable literature covering backtesting of the performance and risk of socially responsible investments (SRI) compared to conventional investments. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Investments : Sustainability reporting from the institutionalinvestors point of view

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sofia Blomström; Sofie Bokfors; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; non-financial reporting; ESG; institutional investors; financial policy; Hållbarhetsrapportering; icke-finansiell rapportering; ESG; institutionella investerare; finanspolicy;

  Sammanfattning : This thesis examines the type of Environmental, Social, and Governance (ESG) information that institutional investors seek when making and monitoring investment decisions, as well as the possibilities for this information to be presented in sustainability reports. As a basis, twelve semi-structured interviews were conducted with Swedish state institutional fund holders in the category regions and municipalities. LÄS MER