Sökning: "hemsjukvårdssjuksköterskor."

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hemsjukvårdssjuksköterskor..

 1. 1. Äldre patienters egenvård vid hjärtsvikt En intervjustudie med sjuksköterskor i hemsjukvården om deras erfarenhet av äldre patienters utförande av egenvård vid hjärtsvikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Khamida Mulikova; Ikram Abdulle; [2019-08-08]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; egenvård; äldre patienter; hemsjukvårdssjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer och en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Patienter med hjärtsvikt behöver sjukdomsspecifik undervisning/information för att anpassa sin livssituation till sitt kroniska tillstånd och utföra egenvård i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Hemsjukvårdssjuksköterskans upplevelse av att arbeta i hemsjukvården : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Almina Peci; Susanna Pohjola; [2015]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Hemsjukvård; Hemsjukvårdssjuksköterska; Kvalitativ intervju; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hemsjukvårdssjuksköterskans upplevelse av att arbeta i den kommunala hemsjukvården.Bakgrund: Många länder möter en demografisk förändring där antalet äldre människor ökar. I samband med denna utveckling ökar även behovet av hemsjukvård då allt fler människor önskar vårdas i sina hem. LÄS MER