Sökning: "Hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet Hjärtsvikt.

 1. 1. Vilka symtom upplever patienten innan hjärttransplantation och ett år efter? En kvantitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Härndahl; Jonna Schulze; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; välbefinnande; symtom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation är idag den mest effektiva behandlingen vid terminalhjärtsvikt. Under de senaste decennierna har utvecklingen av den mediciniska behandlingen efter hjärttransplantation gjort stora framsteg. Omvårdnaden till patienterna behöver därmed förbättras och vidareutvecklas. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jean Muparutsa; Meron Michael Beyene; [2020]
  Nyckelord :Experience; heart failure; kvalitativ studie; living and patient; Hjärtsvikt; kvalitativ; livet; patient och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som drabbar många individer, framförallt äldre. I Sverige får ca 28 000 individer akut hjärtsvikt varje år. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och högt blodtryck. Syftet: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. ERFARENHETER AV ATT LEVA MED HJÄRTSVIKT : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :ANISA HANDZIC; FARZAD HAKIM; [2020]
  Nyckelord :patienter; erfarenheter; hjärtsvikt; litteraturstudie; närstående; egenvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Ellner; Ida Westfält; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Leva med; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som drabbar cirka två procent av den svenska befolkningen. Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga blir nedsatt och kroppens vävnader till följd av det inte kan tillgodoses med en nödvändig mängd syre- och näringsrikt blod. LÄS MER