Sökning: "Hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet Hjärtsvikt.

 1. 1. Patientens tolkning och agerande vid symtom på hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Östergren; Michaela Dahlqvist; [2023]
  Nyckelord :Selfcare; Heart failure; Illness behavior; Symptom Assessment; Egenvård; Hjärtsvikt; Sjukdomsbeteende; Symtombedömning;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom med ökad prevalens. Viktiga delar i behandlingen av hjärtsvikt är egenvård och följsamhet till behandling vilket innefattar att tolka och agera korrekt utifrån symtom och tecken till hjärtsvikt. LÄS MER

 2. 2. Digitala applikationer i egenvård hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Larissa De Souza Rezende Araujo; Frida Jonsson Aspelin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: I världen lever ungefär 26 miljoner individer med hjärtsvikt.  Sjukdomens symtom kan försämra individens hälsa och livskvalitet samt leda till för tidigt död. Att utföra egenvård bidrar till att patientens hälsa bibehålls samt livskvalitet kan öka. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat inte orkar mer : personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Emma Sylwan; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; Experiences; Persons; Living with; Hjärtsvikt; Upplevelser; Personer; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanligt förekommande och allvarlig sjukdom som drabbar uppskattningsvis 38 miljoner människor världen över. Det är ett syndrom som kännetecknas av en nedsatt pumpförmåga av att hjärtat, vilket yttrar sig genom symtom såsom dyspné och ödem. LÄS MER

 4. 4. Att leva med kronisk hjärtsvikt som vuxen : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Svensson; Johanna Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; kvalitativ; litteraturöversikt; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige och världen. Patientens livsvärld påverkas på grund av de anpassningar som patienterna behöver göra och de begränsningar sjukdomen för med sig. LÄS MER

 5. 5. Patientens erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sara Amdouni; Azin Salimi Tabrizi; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; patient’s experience; Hjärtsvikt; egenvård; patientens erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global sjukdom där patienten är i behov av egenvård som ett komplement till konventionell behandling. Hur patienten engagerar sig i egenvård är relaterat till livssituationen, men även den fysiska samt psykiska förmåga. LÄS MER