Sökning: "hjalmar söderberg den allvarsamma leken"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hjalmar söderberg den allvarsamma leken.

 1. 1. Den allvarsamma läsförståelsen : En komparativ studie av den lättlästa adaptationen av romanen Den allvarsamma leken och originalet författad av Hjalmar Söderberg.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Landquist; [2017]
  Nyckelord :fiktionsförståelse; lättläst; skönlitteratur; den allvarsamma leken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förra århundradets kärlekskrig : En komparativ genusanalys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och Gun-Britt Sundströms För Lydia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Hammarstrand; [2016]
  Nyckelord :Söderberg Sundström Den allvarsamma leken För Lydia genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. In, jag vill in : Kvinnornas resa genom adaptionsprocessen av Den allvarsamma leken 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Rebecka Mellberg; [2016]
  Nyckelord :adapted screenplay; screenwriting; film adaptation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the female characters of the Swedish novel The Serious Game (Den allvarsamma leken) by Hjalmar Söderberg (1912) are represented in the film adaptation from 2016, a film adaptation by Pernilla August (director). The thesis also asks what the adapted screenplay by Lone Scherfig can reveal about how the novel’s characters are transformed through the adaptation process. LÄS MER

 4. 4. "Det här är en berättelse om en tid och en plats." : En studie av tids- och platsmarkörer i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar-trilogi och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Den allvarsamma leken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Jonas Gardell Hjalmar Söderberg intertextualitet stockholm tid plats litteraturvetenskap aids hiv koppom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kärleken dekonstruerad : En analys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Arvid Jurjaks; [2007]
  Nyckelord :dekonstruktion; genus; kärlek; Jacques Derrida; Judith Butler; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Den allvarsamma leken (1912) by Hjalmar Söderberg has been regarded as one of the greatest love novels of Swedish literature. The story about Arvid Stjärnblom and Lydia Stille and their extramarital love is marked by timeless universality. LÄS MER