Sökning: "hungergames"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hungergames.

 1. 1. THE NEW WAY OF EDITING?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Schön; [2018]
  Nyckelord :Filmklippning; klippning; jump cuts; kontinuitet; diskontinuitet; The Hunger Games;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette Welflings klippstil i filmen The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de har för påverkan på filmens narrativa berättande. LÄS MER

 2. 2. Tag och ät! : en analys av matens symboliska betydelse i Hungerspelen, trilogin.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Christine Gylefors; [2014]
  Nyckelord :Hungerspelen; semiotik; mat; symbolik; Umberto Eco; Roman Jakobson;

  Sammanfattning : Avsikten med uppsatsen är att undersöka vilken funktion mat har i romantrilogin Hungerspelen samt vilket budskap som därmed förmedlas genom maten som symbol. Med hjälp av Hans Biedermanns Symbollexikonet tokas de olika råvaror som förekommer i maten i Hungerspelen för att därefter analyseras med hjälp av teorier från Umberto Eco och Roman Jakobson. LÄS MER