Sökning: "hypertrofisk kardiomyopati"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden hypertrofisk kardiomyopati.

 1. 1. Evaluation of systolic and diastolic left ventricular function during exercise in athletes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Dejan Bilal; [2019]
  Nyckelord :Athlete’s heart; Cardiomyopathy; Left ventricular function; Screening; Stress echocardiography;

  Sammanfattning : Idrottshjärta är ett kardiovaskulärt tillstånd som uppträder under längre perioder av intensiv träning som orsakar strukturella, funktionella och elektriska förändringar hos hjärtat och är en fysiologisk anpassning som svar på ett ökat hemodynamiskt behov under fysisk ansträngning. De fysiologiska anpassningarna har dock blivit ett diagnostiskt dilemma att urskilja från de patologiska förändringarna såsom hypertrofisk kardiomyopati. LÄS MER

 2. 2. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 3. 3. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :HCM; RCM; diagnos; kardiomyopati; avelsscreening; överlevnad; uppföljning;

  Sammanfattning : Cardiomyopathy is the most common type of heart disease in cats, and an international breeding program exist that aim to identify individuals affected with the two most common forms of cardiomyopathy; hypertrophic (HCM) and restrictive (RCM) cardiomyopathy. The diagnosis of HCM or RCM can be established by an echocardiographic examination. LÄS MER

 4. 4. Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati hos katt och hund : likheter och skillnader mellan djurslag samt inom respektive kardiomyopati med fokus på etiologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Lindemark; [2018]
  Nyckelord :dilaterad kardiomyopati; DCM; hypertrofisk kardiomyopati; HCM; förekomst; patofysiologi; etiologi;

  Sammanfattning : Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati (HCM respektive DCM) är två olika hjärtsjukdomar som båda förekommer hos hund och katt. HCM ses i majoriteten av fallen hos katter, medan DCM förekommer hos hundar i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Sedering av hund och katt med kardiomyopati : hur sedativa läkemedel påverkar cirkulationen vid dilaterad respektive hypertrofisk kardiomyopati

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Hanberger; [2017]
  Nyckelord :sedering; läkemedel; dilaterad kardiomyopati; hypertrofisk kardiomyopati;

  Sammanfattning : Alfa2-agonister, acepromazin och benzodiazepiner är vanliga sedativa läkemedel inom veterinärmedicin och dessa skiljer sig åt vad gäller effekt och biverkningar. Individuella skillnader och sjukdomstillstånd är faktorer som kan göra att patienter reagerar olika på läkemedel. LÄS MER