Sökning: "immigration"

Visar resultat 1 - 5 av 1085 uppsatser innehållade ordet immigration.

 1. 1. Ensamkommande barn: En diskursanalys av den retoriska utvecklingen i USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emily Brookes; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka åtta kommittémöten i den amerikanska kongressens representanthus för att se hur retoriken ser ut kring ensamkommande barn för åren 2015–2019. Specifikt innebär detta att med hjälp av en poststrukturalistisk utgångspunkt hitta de retoriska strategier och sanningsregimer som tillsammans konstruerar förståelsen av ensamkommande barns identitet. LÄS MER

 2. 2. ”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Josefsson; [2021-08-16]
  Nyckelord :språkval; arvspråk; modersmål; hemspråk; arabiska; språkbyte; språkbevarande; språkpolicy i familjen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer iSverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer sompåverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiskaspråket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. LÄS MER

 3. 3. MAINSTREAMING THE FARRIGHT: The Use of Anti-Migrant Frames in Sweden and France

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abigail Lantz; [2021-07-14]
  Nyckelord :Framing; Far-Right; Migration; Mainstreaming;

  Sammanfattning : This thesis explores the mainstreaming of far-right anti-migrant frames in Sweden and France.Using a qualitative approach combining frame theory and supplementary data from publiclyavailable sources, the thesis documents when three anti-migrant frames transferred from thepolitical manifestos of far-right to center and center-right political parties across three elections. LÄS MER

 4. 4. The Wall: The Right to Liberty and Security at the US–Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanne Karlsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :migration; US–Mexico border; migration; migrants; refugees; detention; asylum; non citizenship; securitization; social constructionism;

  Sammanfattning : The migration and refugee situation on the US–Mexico border has been heavily debated and caused a lot of controversy in the last couple of years, much as a consequence of the Trump administration’s immigration policy and promise of a wall along the border. This thesis, therefore, aims to analyze how migrants’ and refugees’ right to liberty and security was affected by the way the Trump–government portrayed them, and the phenomenon of migration, as a security threat. LÄS MER

 5. 5. Immigration and Inequality: Evidence from Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Altsten; [2021-06-29]
  Nyckelord :Immigration; municipality; income inequality; heterogeneity;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER