Sökning: "infection control"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden infection control.

 1. 1. Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Linda Lüttichau-Holm; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Baggrund: I perioden 2011 til 2020 forekom 22 MRSA udbrud med i alt 411 smittede personer på neonatale afdelinger i Danmark. MRSA udbrud kan forebygges ved overholdelse af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Studiet har fokus på adfærd og påvirkende faktorer, omkring infektionshygiejniske forholdsregler, ift. LÄS MER

 2. 2. Corona och karantän – orsak till oro : En studie om effekterna av frivillig karantän för en sårbar grupp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Hessel; [2021]
  Nyckelord :corona; covid-19; quarantine; anxiety; resilience; crisis communication; compliance; corona; covid-19; karantän; oro; resiliens; kriskommunikation; följsamhet;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus vars framfart klassades som en pandemi av WHO i mars 2020. Sjukdomen som följer på viruset, covid-19, har i Sverige klassats som samhällsfarlig sjukdom vilket inneburit att myndigheterna kunnat vidta extraordinära skyddsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 4. 4. Ett smittfritt handlande : En studie om utformningen av matbutiker för att minska trängsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; grocery store; customer flow; spread of infection; crowding; wayfinding; wayshowing.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; matbutik; butiksflöde; smittspridning; trängsel; wayfinding; wayshowing.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att undersöka på vilket sätt matbutiker kan utformas för att underlätta för besökarna att hålla avstånd och undvika trängsel i syfte att minska spridning av virus. Fokuset i studien ligger på rumslig utformning i kombination med visuell information. LÄS MER

 5. 5. Using sniffer dogs for non-invasive detection of Heterobasidion root rot from scent stimuli derived from Norway spruce trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Natalia Karolina Wysocka; [2021]
  Nyckelord :Detection dogs; sniffer dogs; Norway spruce; Heterobasidion spp.; decay; root rot;

  Sammanfattning : The fungi of Heterobasidion spp. are known to cause root and butt rot disease, and are responsible for major economic losses to forestry sector in Sweden. The fungal infection in Norway spruce (Piecea abies(L.)Karst. LÄS MER