Sökning: "insättning på bankkonto i barnets namn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden insättning på bankkonto i barnets namn.

 1. 1. Det allmänna barnbidraget : Föräldrarförvaltning eller gåva?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Maria Peldius; Tatiana Stafeichuk; [2014]
  Nyckelord :The universal child allowance; parental maintenance; deposit into bank account in the child s name; execution issues; indefeasible rights against parental creditors; money gift from parents; Det allmänna barnbidraget; förmyndarskap; insättning på bankkonto i barnets namn; utmätning; sakrättsligt skydd mot föräldrarnas borgenärer; penninggåva från föräldrar;

  Sammanfattning : SammanfattningDen som är under arton år är omyndig, vilket innebär att denne inte får råda över sina tillgångar och ingå avtal med bindande verkan enligt FB 9 kap. 1§. Vanligtvis är den omyndiges föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn. Det är förmyndares ansvar att förvalta barnets tillgångar. LÄS MER

 2. 2. Fullbordad penninggåva : Skyddet av en penninggåva till ett omyndigt barn vid insättning på bankkonto

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lijbah Özmen; [2010]
  Nyckelord :Fullbordad penninggåva; omyndig; bankkonto;

  Sammanfattning : Reformen av förmynderskapsreglerna som trädde i kraft 1 juli 1995, innebar att föräldraförvaltningen i stort sett blev fri. Någon överförmyndarkontroll inträder därför inte idag om den omyndiges tillgångar inte uppgår till åtta prisbasbelopp, eller om det inte finns särskilda skäl för det. LÄS MER