Sökning: "internationella förpliktelser"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden internationella förpliktelser.

 1. 1. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 3. 3. Svenskt-finskt armésamarbete på taktisk nivå : – Vad finns det för förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jesper Sparre; [2020]
  Nyckelord :FISE; defence cooperation; driving factors; Army perspective; leadership culture; FMN; interoperability; military support; MoU; FISE; försvarssamarbete; drivkrafter; arméperspektiv; ledningskultur; FMN; interoperabillitet; operativt militärt stöd; samförståndsavtal; påverkansmodell; DOTLMPF; OIM;

  Sammanfattning : Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har accelererat under de senaste åren. Sist ut och kanske även den mest komplicerade delen i detta samarbete är samarbetet mellan de båda ländernas arméer. LÄS MER

 4. 4. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 5. 5. Stones of the Past: Intentional Peacetime Heritage Destruction and International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Coster; [2019]
  Nyckelord :public international law; international law; cultural heritage; cultural property; state responsability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of cultural heritage first appeared in international conventions at the beginning of the 20th century. At the time, protection was only awarded in the event of an armed conflict. LÄS MER