Sökning: "jämföra film och roman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jämföra film och roman.

 1. 1. Gotiska grepp i Jane Eyre : -En komparation mellan romanen och två filmatiseringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madelen Eränen; [2018]
  Nyckelord :Jane Eyre; det sublima; terror; horror; spänning suspense ; komparativ analys.;

  Sammanfattning : [Material:] Uppsatsen analyserar Gun-Britt Sundströms svensköversättning av Charlotte Brontës roman Jane Eyre (1999) och två filmatiseringar från år 1997 och 2011.[Syfte:] Att studera och jämföra vilka gotiska grepp som används i romanen Jane Eyre och filmatiseringarna från 1997 och 2011, och vilka gotiska effekter som dominerar samt om effekterna påverkas när texten blir film?[Teori/Metod:] Uppsatsen utgår ifrån valda gotiska begrepp som: det sublima, terror, horror och spänning (suspense). LÄS MER

 2. 2. En Adaptationsanalys av Oscar Wildes roman 'The Picture of Dorian Gray' och David Rosenbaums film 'The Picture of Dorian Gray'

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Augustsson; [2007]
  Nyckelord :Adaptationsanalys; roman och film; Litteraturvetenskap; intermedialitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar hur Oscar Wildes roman 'The Picture of Dorian Gray' har överförts till filmen, genom att jämföra centrala karaktärer, förhållandet mellan 'story' och 'plot' samt hur man skildrar tiden och rummet i de olika medierna. Detta för att se vilken form av adaptation som använts. LÄS MER