Sökning: "Maja Pedersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Pedersen.

 1. 1. En fallstudie om Ystad Saltsjöbads ledarskapskommunikation

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Pedersen; Maja Ramström; Ludvig Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas humankapitalet av migrationen mellan länderna i Nord? - En studien av fenomenen brain drain och brain gain i Ungern.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maja-Malin Ekelöf; Amanda Pedersen; [2013-06-14]
  Nyckelord :Ungern; läkare; humankapital; migration; brain drain; brain gain; feedback-effekter; incitament; nyttomaximering;

  Sammanfattning : Brain drain innebär förlorat humankapital till följd av migration och förknippas oftast med högutbildade medborgares flytt till utlandet. Brain gain innebär å andra sidan ökat humankapital, antingen till följd av att migranter flyttar tillbaka till sina ursprungsländer eller genom ökade incitament för att utbilda sig på grund av migrationsmöjligheter. LÄS MER