Sökning: "Amanda Pedersen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Pedersen.

 1. 1. Do the Swedish Female Consumers Walk Their Talk? : A qualitative study exploring the Intention-Behavior gapin sustainable secondhand fashion consumption

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Pedersén Elin; Persson Amanda; [2020]
  Nyckelord :Intention-Behavior gap; Sustainable fashion consumption; Secondhand fashion; Sustainable intentions; Sustainable behavior;

  Sammanfattning : Background: In the last decade, the world has been facing global challenges of climate change as the climate has worsened significantly. Excessive consumption has been identified as one of the biggest contributors to the climate change where people purchase more products than what meets the basic needs. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityd till ekologiska snacksprodukter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Amanda Järpemo; Harald Pedersen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsumtion av ekologiska produkter ökar i samhället. Studier visar att ekologiska snacksprodukter upplevs som mer hälsosamma. Systematiska översikter på ämnet avvisar hälsopåståenden hos ekologiska produkter.Syfte: Syftet med studien är att undersöka deltagarnas attityd till ekologiska snacksprodukter. LÄS MER

 3. 3. Once upon a time in Mexico : - A narrative approach to exploring the dynamics in Mexican family firms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Pedersen; Amanda Lewis; [2014]
  Nyckelord :Family firms; dynamics; Mexican culture; family; values; relationships;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain the relational dynamics in Mexican family firms. Based on the concept of dynamics and family, the family is central in this study of family firms. Traditional views on the Mexican family consists of hierarchy, unity, and tradition-bound values where family is always prioritized. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas humankapitalet av migrationen mellan länderna i Nord? - En studien av fenomenen brain drain och brain gain i Ungern.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maja-Malin Ekelöf; Amanda Pedersen; [2013-06-14]
  Nyckelord :Ungern; läkare; humankapital; migration; brain drain; brain gain; feedback-effekter; incitament; nyttomaximering;

  Sammanfattning : Brain drain innebär förlorat humankapital till följd av migration och förknippas oftast med högutbildade medborgares flytt till utlandet. Brain gain innebär å andra sidan ökat humankapital, antingen till följd av att migranter flyttar tillbaka till sina ursprungsländer eller genom ökade incitament för att utbilda sig på grund av migrationsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar remitteringar livet i Sverige?: En studie av hur migranter upplever att livsvillkoren påverkas av att de skickar pengar till sina ursprungsländer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amanda Pedersen; [2013-03-04]
  Nyckelord :remitteringar; migranter; livsvillkor; social exkludering; relativ fattigdom;

  Sammanfattning : Remitteringar är pengar som migranter skickar till sina ursprungsländer. Syftet med denna studie var att undersöka hur migranter från utvecklingsländer upplever att remitteringarna påverkar livsvillkoren i Sverige samt hur de upplevda livsvillkoren kan förstås utifrån teorier kring social exkludering och relativ fattigdom. LÄS MER