Sökning: "Jämförande textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Jämförande textanalys.

 1. 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN: IHÄRDIG ELLER ANPASSNINGSBAR? Jämförande textanalys av Kommissionens ställningstaganden angående differentierad integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Sjölund; [2020-12-29]
  Nyckelord :Differentierad integration; Europeisk integration; Neofunktionalism; Intergovernmentalism; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The European Commission is historically seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. The development in the EU has though proceeded towards more differentiation between the member states and they are now less unified. The thesis therefore aims to answer how the Commission reacts to this development. LÄS MER

 2. 2. NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sean Scull; [2020-06-22]
  Nyckelord :Front National; Sverigedemokraterna; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. LÄS MER

 3. 3. Hur skiljer sig genusstereotyper i svensk och amerikansk spelreklam? : En jämförande textanalys

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karoline Johnsen; [2020]
  Nyckelord :Genus; Stereotyper; Sverige; USA; Spelreklam; Onlinespel; Media; Reklam; Representation; Textanalys;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka representationen av genusstereotyper, även med hänsyn till etnicitet, inom svensk och amerikansk spelreklam. Med hjälp av det teoretiska ramverket kommer viktiga delar av innehållet i reklamfilmerna att analyseras. LÄS MER

 4. 4. Bitcoin och den libertarianska strategin : En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Nordmark; Pavel Pogorelyy; [2020]
  Nyckelord :bitcoin; Silk Road; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första och mest välkända av dessa idag är bitcoin. LÄS MER

 5. 5. Det ansvarsfulla uppdraget : En jämförande analys av hur förskollärares ansvar synliggörs i läroplanerna för förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Andersson; Elin Lundström; [2020]
  Nyckelord :ansvar; förskollärare; läroplan; curricula; profession; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : I denna studie intresserar vi oss för ansvarsbegreppet i relation till läroplansformuleringar. Vi har jämfört förskolans läroplaner (Lpfö 98 1998, Lpfö 98 2010, Lpfö 98 2016, Lpfö 18 2018) för att studera förskollärares explicit formulerade ansvar i verksamheten. LÄS MER