Sökning: "Amanda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Amanda Karlsson.

 1. 1. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 2. 2. Lagens spegel? : En studie i Juridiskt Arkif

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juridiskt Arkif; rättshistoria; Schmidt; juridisk tidskrift; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har diabetes typ 1. : en litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Karlsson; Kemgren Frida; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; barn; föräldrar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Medicinskt finns det inget botemedel utan endast läkemedel som kan hålla sjukdomen under kontroll. Det blir allt vanligare att barn insjuknar i diabetes typ 1. Sjukdomen är både komplicerad och allvarlig. LÄS MER

 4. 4. Can all students please speak up? : A mixed methods study into the situational and motivational aspects of (un)willingness to communicate in English in Swedish upper secondary schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :willingness to communicate; motivation; upper secondary school; English as a foreign language; Sweden; mixed-methods study;

  Sammanfattning : This study seeks to examine (1) in what situations Swedish upper secondary school students from two EFL classes are unwilling to speak English in English class, and (2) what the motivational factors are for the same students to speak English. Students in their first and second year of studying English in Swedish upper secondary school participated in this study. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan : Strategier, utmaningar och fördelar utifrån förskollärares synsätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Karlsson; Jeylan Serif Dabyan; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskollärare; strategier; utmaningar; fördelar; erfarenheter; språkutveckling; förstaspråk;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet utforskar ämnet flerspråkighet utifrån några verksamma förskollärares erfarenheter i praktiken. Fokuset befinner sig på strategier, utmaningar och fördelar. LÄS MER